Ateliers / Workshops

Medeber Teatro biedt theaterworkshops aan om de Italiaanse taal te verbeteren en te beoefenen voor iedereen die de Italiaanse literatuur en poëzie wil beoefenen en tegelijkertijd de Italiaanse literatuur en poëzie wil ontdekken via de expressieve middelen die het theater biedt. 

Medeber Teatro organiseerde eerder taalgeoriënteerde theaterworkshops in lagere en middelbare scholen in Brussel, Barcelona, Asmara en Napels. In 2015 creëerde het gezelschap een specifiek project voor de Asielzoekers die Italiaans studeren aan de CPIA van het Colleferro, nabij Rome. 

*****

Medeber Teatro propone attraverso l’esperienza del laboratorio teatrale, uno strumento concreto di rinforzo della lingua italiana diretto a tutti coloro che vogliano praticare la lingua e scoprire la letteratura e poesia italiana attraverso il teatro.

Medeber Teatro ha precedentemente condotto laboratori teatrali per il rafforzamento linguistico nelle Scuole Italiane Primarie e Secondarie a Bruxelles, Barcellona, Asmara e Napoli, e nel 2015 ha creato un progetto speciale per i richiedenti asilo presso il CPIA di Colleferro, Roma.


DOELSTELLINGEN


Fonetisch - werken aan de specifieke fonetische articulatie van de Italiaanse taal.


Cultureel - om het Italiaanse artistieke en literaire erfgoed te ontdekken.


Relationeel / communicatief - om communicatie en sociale vaardigheden in het Italiaans te ontwikkelen met behulp van de instrumenten die de theaterpraktijk biedt.

******

OBIETTIVI

Obiettivo fonetico - lavorare sull’articolazione fonetica specifica della lingua italiana. 

Obiettivo culturale - trasmissione di materiali del patrimonio artistico e letterario italiano.

Obiettivo relazionale/comunicativo - usare lo strumento teatro per sviluppare la sfera emotiva e le capacità comunicative e di socializzazione in lingua italiana.

1/1

geboren in Napels (1976), is de hoofdrolspeler van Medeber Teatro en de fysieke trainer van het bedrijf. Hij studeerde af als acteur aan de Nationale Academie voor Dramatische Kunsten "Silvio D'Amico" en specialiseerde zich verder in fysiek theater en theaterpedagogie voor kinderen en volwassenen.

Nato a Napoli (1976) Performer e trainer di Medeber Teatro. Attore professionista diplomato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, specializzato in teatro fisico e pedagogia teatrale per l’infanzia e per gli adulti.

Francesco Moraca

La Buissonnière
Rue du Montenegro 21

1060 Saint Gilles Bruxelles

Francesco Moraca
+32 498 65 90 32

1/2

© 2018 MEDEBERTEATRO

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Vimeo Social Icon