ph Ludo Des Cognets
Practical Vocation

Francesco Moraca | Serenella Martufi

sound 

Alex Yiu

Practical Vocation gaat over de transformatie van de ruimte. Hoe kan een grens worden vernietigd, bespeeld, overwonnen - hoe klinkt een grens? Wat verbergt het binnenin? 

 

Een lichaam gaat op zoek naar wat er voor en na een grens ligt: geometrie versus chaos, verleden versus heden, binnen versus buiten. Ondertussen spreekt een stem over hoe de anatomie van het lichaam ons tot een doorgang voor materie maakt om van de lucht naar de grond te bewegen. 

 

Practical Vocation is ontwikkeld als onderdeel van een onderzoek naar het lezen van hedendaagse migratie door westerse toeschouwers. De focus ligt op de impact van reizende lichamen op de fysieke en culturele ruimte. Concreet bekeken we hoe een grens kan worden getransformeerd, bewoond en toegeëigend tot het punt van desintegratie. Is het vermogen van de mens om overal waar hij onderdak en huizen creëert de eerste echte daad van verzet tegen politieke en economische grenzen

 

© 2018 MEDEBERTEATRO

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Vimeo Social Icon