Workshop Italiaanse taal en poëzie
met migranten die Italiaans studeren aan de CPIA...
-Het centrum per l'Istruzione degli adulti....
(Centrum voor Volwasseneneducatie) 
Colleferro - Rome, Italië
22 mei - 1 juni 2016

Twee weken lang hebben we samengewerkt met de studenten van het Centrum voor Volwasseneneducatie van het Colleferro, waar migranten van verschillende afkomst, taalniveau en wettelijke status Italiaans leren om legale documenten te verkrijgen voor een verblijf in Europa of om toegang te krijgen tot professionele kwalificaties. Gemiddeld waren er 20-25 studenten afkomstig uit alle delen van de wereld, namelijk West- en Centraal-Afrika, Bangladesh, Latijns- en Midden-Amerika, Azië en Oost-Europa.


Het doel van de workshop was om studenten te helpen met hun uitspraak en articulatie van het Italiaans door het gebruik van poëzie. We besloten om met poëzie te werken vanwege de muzikaliteit en de ritmische partituur die inherent zijn aan verzen, wat ons zou hebben geholpen bij het werk over uitspraak en intonatie. Het project richtte zich inderdaad niet op het aanleren van de betekenis van woorden of poëzie, maar het was eerder een reis binnen de klanken van het Italiaans, en in het bijzonder de klanken van complex en soms archaïsch Italiaans. Door ons te richten op klank en ritme in tegenstelling tot de betekenis, konden we de studenten de mogelijkheid bieden om een zeer hoog en verfijnd register van de taal, die anders voor hen niet toegankelijk is, te ervaren en te verfijnen; het doel hiervan was om hen deel uit te laten maken van het mooiste taalkundig erfgoed van Italië. 


Zoals in al onze workshops was een groot deel van de dagelijkse routine er ook op gericht om de deelnemers elementen te geven om hun lichaam-stemverbinding te verbeteren en hen tijd en ruimte te geven om hun eigen vocale en verbale expressie vrij te maken, waardoor ze vervolgens compositorische interacties met de rest van de groep kunnen aangaan. Dit aspect van de workshop resulteerde in een veel grotere interactie en communicatie tussen taalkundige, geografische en gender groepen, met een zichtbaar toegenomen gemeenschapszin bij de deelnemers, die tot dan toe met grote verdeeldheid en wantrouwen hadden gecommuniceerd en gesocialiseerd. 

Deze ervaring was voor MEDEBER TEATRO van groot belang, omdat het ons in staat stelde ons direct te betrekken bij de fysieke en psychologische component van de migratie, die al twee jaar lang ons onderwerp van onderzoek is. 

© 2018 MEDEBERTEATRO

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Vimeo Social Icon