Exceptio-nal bodies

Francesco Moraca | Serenella Martufi

Exceptionnal bodies is een performance-installatie op het gebied van persoonlijke aspiraties en sociale controle.  

 

Medeber Teatro zal een week lang in residentie zijn in het Zsenne Art Lab, waar ze de materialen zullen omzetten die in drie jaar onderzoek naar de notie van uitzondering zijn uitgewerkt, geïnspireerd door Giorgio Agamben's filosofische project Homo Sacer.  

 

Exceptio-nal bodies is een theoretisch en praktisch onderzoeksproject dat onderzoekt hoe de performance een moment kan zijn voor kunstenaars en publiek om hun politieke keuzevrijheid te herbevestigen. Het performatieve evenement wordt beschouwd als een kans om een nieuwe beeldtaal te creëren die vanuit taalkundig oogpunt kan dienen om voorgeschreven verhalen en betekenissen van eigentijdsheid in vraag te stellen.

 

Dit onderzoek richt zich specifiek op het onderwerp migratie om aan te tonen hoe een andere voorstelling van het fenomeen het politieke potentieel van migranten, die door hun lichaam bloot te leggen de hedendaagse soevereine structuren rechtstreeks aan de kaak stellen, aan het licht kan brengen.

 

De titel van dit onderzoeksproject - Exceptio-nal Bodies - vloeit voort uit het concept van uitzondering dat cruciaal is voor Agamben's theorie over de mogelijkheid van soevereiniteit om haar legitimiteit buiten de wetgeving en principes waaraan de samenleving gebonden is te plaatsen. De uitzondering(en) die migranten en vluchtelingen vertegenwoordigen, is ook die waarin zij door de soevereine natiestaat worden geplaatst, die door hen niet als burgers te erkennen, de opschorting van fundamentele mensenrechten probeert te rechtvaardigen. De subversieve overschrijding van institutionele afbakeningen van de ruimte door migranten vormt een directe uitdaging voor sommige van de grondbegrippen van het neoliberalisme, zoals natiestaat, burgerschap en mensenrechten (Agamben, 1998). In die zin wordt hun lichaam uitzonderlijk omdat ze drager worden van universele vragen over de hedendaagse soevereiniteit. Het lichaam wordt zo het middelpunt van het onderzoek, omdat een performatief onderzoek zich vanuit het lichaam kan verhouden tot zo'n complex politiek en maatschappelijk thema. 

 

© 2018 MEDEBERTEATRO

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Vimeo Social Icon